Navegación por
Etiqueta: sumar

Operaciones combinadas

Operaciones combinadas

A través desta actividade poderemos repasar cálculo mental e ao mesmo tempo traballar coas operacións combinadas, lembrando sem a importancia do orden. Temos diferentes niveis de dificultade para ir progresando ao noso ritmo. http://adigital.pntic.mec.es/~aramo/calculo/coc01_10.htm