Navegación por
Categoría: Matemáticas

Operaciones combinadas

Operaciones combinadas

A través desta actividade poderemos repasar cálculo mental e ao mesmo tempo traballar coas operacións combinadas, lembrando sem a importancia do orden. Temos diferentes niveis de dificultade para ir progresando ao noso ritmo. http://adigital.pntic.mec.es/~aramo/calculo/coc01_10.htm  

Potencias

Potencias

Aquí repasaremos as potencias de base dez cunhas actividades moi interesantes. https://www.matematicasonline.es/anaya/primaria/primaria6/datos/03_Mates/datos/05_rdi/ud03/2/02.htm

Números romanos

Números romanos

Imos lembrar nunha pequena historia de onde veñen os números romanos e como se forman e empregan, e logo imos por en práctica a teoría cuns xogos divertidos! //www.youtube.com/embed/_ihVnbX2Xzo